Hvad kan jeg blive?

Du bliver Erhvervsassistent, når du har taget Kombineret UngdomsUddannelse – og du bliver det indenfor et bredt erhvervstema, som her hos os i Vestsjælland er:

 • Erhvervsassistent i Håndværk & Produktion
 • Erhvervsassistent i Børn, Unge & Ældre
 • Erhvervsassistent i Mad & Sundhed
 • Erhvervsassistent i Oplevelser, Markedsføring & Service
 • Erhvervsassistent i Grønt & Jordbrug
 • Erhvervsassistent i Kommunikation & Medier

Læs mere om erhvervstemaerne her

Det her får du ud af at blive uddannet på Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland:

 • Selvstændigt udføre rutineprægede arbejdsprocesser og arbejdsopgaver inden for erhvervstemaet
 • Bredt kendskab til et erhvervsområde – marked, kunder, jobs, krav og muligheder
 • Masser af viden om, hvordan man begår sig på en arbejdsplads – medarbejdspligter, hygiejne, sikkerhed, samarbejde, sprog etc.
 • Kan arbejde inden for et fagligt område med anvendelse af værktøj, sprog, teknik, faglige metoder og generel forståelse for faget
 • Godt niveau dansk og matematik
 • Markant øget uddannelsesparathed
 • Nye muligheder