Grønt & Jordbrug

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland – Grønt & Jordbrug er praktisk arbejde og kun lidt teori – og er til dig som gerne vil arbejde med praktiske opgaver indenfor det grønne område eller jordbrug.

grønt 2 1Du er på et værksted, der både arbejder med jorden og i drivhuse, så du får hænderne godt ned i mulden eller op i træerne og udfører praktiske opgaver, der gavner, så som frøsortering, planlægning af afgrøder, såning, høst, opbevaring, beskæring, salg af afgrøder, gødning, anlægsopgaver, miljø og affaldshåndtering, indretning, sten, æstetik, mode, kundeorientering, rådgivning, optimering vækstforhold, ukrudtsbekæmpelse, gartneri vedligeholdelse, vedligeholdelse grønne arealer, kultivering og bestøvning.

OBS! Værkstedsmulighederne varierer lidt fra baseskole til baseskole.

Du kommer også til at arbejde med praktiske projekter sammen med andre – det er noget, som virkeligt bliver til noget!

Du får undervisning i dansk og matematik – på en god måde, så du kan bruge det i dit arbejde og blive dygtigere.

Og en del af tiden vil du være i erhvervstræning hos en virksomhed inden for det grønne område eller hos en jordbrugsvirskomhed, så du prøver, ”hvordan det fungerer i virkeligheden”.

Du er en del af et fællesskab – et KUU Vest hold på din baseskole og I kommer til at have fælles undervisning og oplevelser, som ekskursioner og en udenlandsrejse.

Med denne uddannelse vil du kunne udføre rutineprægede arbejdsprocesser og arbejdsopgaver inden for grønt og jordbrug. Her er en bred ufaglært beskæftigelsesprofil inden for eksempelvis: Gartneri, landbrug, skovbrug, vej & park, anlægsgartnere, blomsterbutikker, supermarkeder, trælasthandel, frøproducenter, fødevareproducenter, landbrugsteknik, jordbrug, grusgrave, træbearbejdning, blomsterbinderi, planteproducenter, grøntproducenter, grønthandlere, specialbutikker og hobby- og fritidsbutikker.

Du opnår titlen: Erhvervsassistent i Grønt & Jordbrug.

Når du har taget denne uddannelse er der også gode muligheder for at fortsætte i anden uddannelse.

Hvor:

Du kan tage uddannelsen som erhvervsassistent i Grønt & Jordbrug på baseskolerne: Ringsted ProduktionshøjskoleSlagelse ProduktionsskoleKalundborgegnens Produktionsskole og Nordvestsjællands Produktionsskole.