Hvad er Kombineret UngdomsUddannelse?

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse til unge under 25 år (afsluttet 9. eller 10. klasse), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

I Odsherred, Holbæk Ringsted, Sorø, Slagelse og Kalundborg Kommuner udbydes den af et tæt samarbejde mellem produktionsskoler, erhvervsskoler og VUC.

Der er mulighed for at vælge et overordnet fagområde: Håndværk & Produktion, Børn, Unge & Ældre, Mad & Sundhed, Oplevelser, Markedsføring & Service, Grønt & Jordbrug og Kommunikation & Medier

Uddannelsen består af:

  • Værkstedundervisning, hvor teori og praksis kombineres
  • Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære
  • Fagmoduler fra erhvervsskoler mfl.
  • Erhvervstræning i lokale virksomheder
  • Dansk og matematik på D niveau

Afsluttes med prøve, der skal bestås. Titel: Erhvervsassistent i ”erhvervstema”.

Uddannelsen kvalificerer ufaglært arbejdskraft inden for forskellige brede erhvervstemaer, eller til at den unge bliver uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Der er tilknyttet en fast kontaktperson til alle deltagere.