Hvad kan man bruge uddannelsen til?

Her er konkret udbytte af uddannelsen:

 • Selvstændigt udføre rutineprægede arbejdsprocesser og arbejdsopgaver inden for erhvervstemaet
 • Bredt kendskab til et erhvervsområde – marked, kunder, jobs, krav og muligheder
 • Masser af viden om, hvordan man begår sig på en arbejdsplads – medarbejdspligter, hygiejne, sikkerhed, samarbejde, sprog etc.
 • Kan arbejde inden for et fagligt område med anvendelse af værktøj, sprog, teknik, faglige metoder og generel forståelse for faget
 • Godt, nyt niveau dansk og matematik
 • Markant øget uddannelsesparathed
 • Nye muligheder

 

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland er skruet sammen, så deltagerne får mest muligt ud af det – både fagligt, personligt og socialt – og dermed giver uddannelsen dem nye forudsætninger for at kunne tage en erhvervsuddannelse bagefter eller finde et ufaglært arbejde inden for erhvervstemaet.

 

Efter endt uddannelse får den unge titlen ”Erhvervsassistent” i det valgte erhvervstema:

 • Håndværk & Produktion
 • Børn, Unge & Ældre
 • Mad & Sundhed
 • Oplevelser, Markedsføring & Service
 • Grønt & Jordbrug
 • Kommunikation & Medier

 

Læs mere om erhvervstemaerne her.