Nordvestsjællands Produktionsskolenv-pro_web

Basen i Nordvestsjælland er Nordvestsjællands Produktionsskole. Skolen er beliggende i Svinninge men har også afdelinger i Asnæs, Nykøbing og Holbæk. Vi arbejder hele tiden med at skabe et miljø, der fremmer læring og udvikling hos alle vores elever. Det sker gennem gode rammer og fokus på faglige kompetencer – både hos elever og hos vores værkstedsledere. Vi har faglige arbejdsopgaver, og engagerede og tilfredse medarbejdere. Så vi er en dynamisk og stor skole, hvor der altid er megen aktivitet, gode opgaver og mange glade unge, der arbejder, lærer, udvikles og har det sjovt undervejs.

Vi har forskellige uddannelsestilbud på skolen og i dagligdagen er her omkring 130 elever.

Vi udbyder Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland med følgende fag: Håndværk & Produktion, Børn, Unge & Ældre, Mad & Sundhed, Oplevelser, Markedsføring & Service samt Kommunikation & Medier.

Kontakt: Base Nordvestsjællands Produktionsskole, Hovedgaden 7, 4520 Svinninge. Telefon 59 21 66 66,  Email: info@nvpro.dk , www.nvpro.dk