Mission, Vision & Værdier

Mission: En udviklende, motiverende ungdomsuddannelse, som gør det muligt – efter endt uddannelse – at gennemføre en erhvervsuddannelse eller få en vedvarende plads på arbejdsmarkedet

 

Vision: Danmarks bedste Kombineret ungdomsuddannelse målt på deltagerevaluering, kompetenceudvikling og udslusning

 

Værdier: Eleven i centrum, målrettet, ansvar og vilje til at lykkes

 

I samarbejdet mellem os alle i Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland har vi aftalt et ”kædeansvar”, således at vi tager godt hånd om både elever og opgaver og samarbejdet som helhed ved at tænke næste led/næste partner bedst muligt ind i en god løsning og ved ”overdragelser”.