Nyheder

Optog på Hold 3 August 2016

KUU Vestsjælland er startet op 1.august 2016 fuldt besat på Hold 3 på de seks baseskoler i Vestsjælland.

Vi er allerede i gang med opnotering til Hold 4, der starter i januar 2017.
Hvis du ønsker plads til januar, kan du kontakte din UU-vejleder for råd og vejledning.

Hold 1 er startet på erhvervsskoleforløb og skal i efterfølgende i erhvervstræningsforløb. Til december afslutter hold 1 dansk på D-niveau og kan se frem til sidste og afsluttende semester på KUU.
Hold 2 starter skoleåret med et individuelt projekt tilpasset deres erhvervstema. Herefter kan de også se frem til et erhvervstræningsforløb.

KUU Vestsjælland ønsker jer alle et godt semester

NY UDDANNELSE ÅBNER NETOP NU FOR OPTAG I VESTSJÆLLANDS SEKS KOMMUNER

Unge i Vestsjælland har nu muligheden for at søge ind på den nye uddannelse Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland. Der tilbydes et begrænset antal pladser under en vifte af forskellige erhvervstemaer.

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland er en ny, praktisk uddannelse med både værkstedsundervisning, masser af praktiske opgaver, erhvervstræning hos virksomheder, projektarbejde, korte kursusforløb samt fokus på dansk og matematik. Det giver et varierende og spændende uddannelsesforløb for unge, der har afsluttet folkeskolen, men som ikke lige er parat til en gymnasial ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse.
”Det er et praktisk uddannelsestilbud, som byder på gode, faglige opgaver og meget at lære for den, som gerne vil arbejde med praktiske opgaver og kun lidt teori!” Fortæller uddannelsesleder Helle Dyrløv, som uddyber;
”Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland er målrettet unge, som har brug at lære lidt mere om et erhvervstema og faglig opgaveløsning, om det at være på en arbejdsplads og som har lyst til at udvikle sin kunnen i dansk og matematik.”
Netop i forårsmånederne er der meget fokus på optagelse på ungdomsuddannelserne, og selvom der er mange tilbud, er det ikke alle unge, som er helt klar på, hvad de skal eller føler sig fagligt eller personligt klar til at starte eksempelvis på en erhvervsuddannelse. For dem kan Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland være et godt bud. Uddannelsen er 2 årig og SU berettiget, hvis man er over 18 år.
Uddannelsen udbydes fra 6 baseskoler i Vestsjælland. ”Uddannelsen byder på fællesskab, en fast kontaktperson, som følger den enkelte elev igennem uddannelsen såvel som en del uger med træning hos virksomheder. Det er en god mulighed for at afprøve erhvervstemaet i virkeligheden: Arbejde med små børn, være med til at udarbejde hjemmeside til en kunde, svinge malerpenslen på en facaderenovering, være med til at bygge joller, prøve at vedligeholde byens grønne arealer, skabe lækker mad af lokale råvarer, prøve at udføre forskellige servicefunktioner på et hotel eller være del af et hold, der skaber en større event lokalt!” Lyder det fra KUU Vestsjælland.
Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, som målgruppevurderer til uddannelsen, så hvis en ung gerne vil starte på Kombineret UngdomsUddannelse, skal man kontakte sin UU vejleder. Der er et begrænset antal pladser: 153 pladser årligt heraf 76 til uddannelsesstart første uge i august 2015. Er man interesseret, så kan man få mere information på www.kuuvestsjælland.dk eller ved at kontakte Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland på telefon 58 35 09 09.

For yderligere information – kontakt uddannelsesleder Helle Dyrløv, dyrloev@kuuvestsjaelland.dk / tlf. 25 48 74 56