Om KUU Vestsjælland

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland er en toårig beskæftigelsesrettet og kompetencegivende uddannelse målrettet unge, der ikke har forudsætningerne for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, men som er motiveret for uddannelse. Uddannelsen sigter på at gøre eleverne parate til det ufaglærte arbejdsmarked eller blive klar til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen giver titlen: Erhvervsassistent i ”et erhvervstema”       – et af de seks:

Bag Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland står et tæt samarbejde mellem 12 forskellige uddannelsesinstitutioner i Vestsjælland, som i fællesskab har skabt og udbyder uddannelsen Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland.

 

Institutionssamarbejdet består af:

 

Uddannelsen udbydes via seks baseskoler – produktionsskolerne – spredt ud i hele området ud fra et nærhedsprincip.

Uddannelsen har samme struktur og forløb i hele området, mens der kan være lokale variationer i hvordan fagområder er skruet sammen og hvad præcis der kan tilbydes.

Korsør ProduktionsHøjskole er tovholderinstitution for Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland og er formelt ansvarlig for uddannelsens drift i forhold til lov og Undervisningsministerium.

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland blev i januar 2015 godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde den nye uddannelse Kombineret ungdomsuddannelse i Vestsjælland – i Odsherred, Holbæk, Ringsted, Sorø, Kalundborg og Slagelse Kommuner.

”Vores fælles uddannelse er resultatet af en positiv udviklingsproces, og et stærkt signal til omverdenen om, at vi i Vestsjælland kan samarbejde bredt på tværs af uddannelseskortet. Vi tror på, at det bliver en styrke for den nye uddannelse fremover!”

Gert Møller, Forstander Korsør ProduktionsHøjskole