Hvad er Kombineret UngdomsUddannelse?

Fra Lov om kombineret ungdomsuddannelse, nr. 631 af 16.juni 2014:

”Kombineret ungdomsuddannelse tilrettelægges for unge under 25 år, der har afsluttet 9.-10.kl. eller tilsvarende, ikke har gennemført kompetencegivende ungdomsuddannelse, ikke har forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse og er motiveret for uddannelse”

Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager målgruppevurderingen til uddannelsen.

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse til unge under 25 år (afsluttet 9. eller 10. klasse), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

I Odsherred, Holbæk Ringsted, Sorø, Slagelse og Kalundborg Kommuner udbydes den af et tæt samarbejde mellem områdets produktionsskoler, erhvervsskoler og VUC: Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland.

Uddannelsen udbydes lokalt under forskellige, brede ehrvervstemaer:

Uddannelsen består af:

  • Værkstedundervisning, hvor teori og praksis kombineres
  • Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære
  • Fagmoduler fra erhvervsskoler mfl.
  • Erhvervstræning i lokale virksomheder
  • Dansk og matematik

Afsluttes med prøve, der skal bestås. Titel: Erhvervsassistent i ehrvervstemaet

Uddannelsen kvalificerer ufaglært arbejdskraft inden for ehrvervstemaeret.

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland har dog også som mål, at uddannelsen i høj grad kvalificerer deltagerne til at kunne gennemføre erhvervsuddannelser, der efterspørges af det lokale arbejdsmarked.

Der er tilknyttet en fast kontaktperson til alle deltagere.