Hvad kan det unge menneske få ud af at være på
Kombineret Ungdomsuddannelse?

  • Selvstændigt udføre rutineprægede arbejdsprocesser og arbejdsopgaver inden for erhvervstemaet
  • Bredt kendskab til et erhvervsområde – marked, kunder, jobs, krav og muligheder
  • Masser af viden om, hvordan man begår sig på en arbejdsplads – medarbejdspligter, hygiejne, sikkerhed, samarbejde, sprog etc.
  • Kan arbejde inden for et erhvervstema med anvendelse af værktøj, sprog, teknik, faglige metoder og generel forståelse for faget
  • Godt niveau dansk og matematik
  • Markant øget uddannelsesparathed
  • Nye muligheder