Hvem har mest gavn af den?

Der er flere karakteristika for de unge, som vil have gavn af at gå på Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland.

Her er de mest typiske:

  • Er motiveret for uddannelse
  • Er parat til at deltage i varierende, holdbaseret undervisning
  • Selvstændigt kan deltage i erhvervstræning
  • Kan deltage i undervisning på D niveau i dansk og matematik
  • Er afklaret / delvist afklaret i forhold til fagområde
  • Har ikke forudsætningerne for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller en gymnasiel uddannelse
  • Har ikke gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse
  • Pæn mødestabilitet
  • Er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende