Hvordan tilmeldes man Kombineret UngdomsUddannelse?

Kontakt Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland, hvis der er spørgsmål. I kan også kontakte relevante baseskole og høre mere om deres fagområder. Kontaktinfo er her.

For at kunne starte på Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland, skal en UU vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland eller Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland vurdere, om det er det rette uddannelsestilbud for den enkelte. Optagelseskrav:

  • Være under 25 år
  • Have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse
  • Ikke allerede have afsluttet en ungdomsuddannelse
  • Ikke have forudsætningerne for at starte en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
  • Være motiveret for uddannelse

Herudover ses på mødestabilitet, muligheden for at følge dansk / matematikundervisningen i retning af D niveau, klar til at følge varierende former for holdundervisning og at eleven kan være selvstændigt i erhvervstræning.

Så for at komme i gang  – kontakt nærmeste UU vejleder hos UU Vestsjælland eller UU Nordvestsjælland

Vi optager løbende elever til holdopstart i august og januar.

Vi har kun 153 pladser om året i Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland, så vi kan desværre ikke garantere en plads til alle.